Общинските съветници в Гърмен приеха програма за енергия от възобновяеми източници

Снимка: Infomreja.bg

Срокът на новата програма е до 2021 година

На днешната си редовна сесия Общинският съвет в Гърмен единодушно прие нова програма, чиято цел е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки за насърчаване производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници.

През месец септември 2016 година Общинският съвет в Гърмен е приел дългосрочна (до 2025 година) и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Тъй като краткосрочната програма вече изтече, общинската администрация разработи проект за нова краткосрочна програма със срок на действие до 2021 година. Тя е в съответствие с Националния план за действие на енергията от възобновяеми източници.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za