Общините – достъпни за хората с увреждания

„Достъпността е основната предпоставка за осигуряване на недискриминация и равнопоставеност на всички граждани” – под това мото проект „Достъпност за всички” беше представен на конференция в Благоевград. В нея взеха участие представители на местните и регионалните власти, на неправителствени организации на хора с увреждания и на медиите.

Проектът по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.” се изпълнява от Националния съвет на хората с увреждания в България и Националната конфедерация на хората с увреждания в Гърция. Идеята е местните и регионалните власти в българските общини да станат достъпни за хората с увреждания съгласно европейските изисквания.

Пред участниците в конференцията беше представен Наръчник за осигуряване на достъпност за хората с увреждания на местно ниво. Амбицията на неговите автори е той да бъде удобен за работа и да дава възможност за изграждане на стратегии, програми и планове, чрез които чувствително да се повиши достъпността до публичните и частните обекти от местно значение, да се улесни движението в градската инфраструктура, за да станат населените места изцяло достъпни в дългосрочен план.

Сега нашите общини като правило не отговарят на тези изисквания за достъпност, показва представеното на конференцията пилотно изследване в българска община. Неговите изводи обаче са в сила за повечето наши населени места.

Независимо от напредъка в политическото говорене и в законодателството хората с увреждания у нас остават под силен натиск за маргинализация, усамотени в техните проблеми, се констатира в сравнителен анализ на правната и институционалната рамка за „Достъпност” на хората с увреждания по проект „Достъпност за всички”.

„Живеем в период, когато „невидимите хора” на обществото – хората с увреждания, излизат от изолация и все повече участват в политическия и икономическия живот на общността. В обединена Европа има политическа воля и разбиране, че те са част от обществото, с права и задължения, че те не са само пациенти, за които останалите полагат грижи. Хората с увреждания са като всички, но със специфични потребности.” Така председателят на Националния съвет на хората с увреждания в България Красимир Коцев обосновава необходимостта тези хора, които по данни на Европейската комисия са близо 16,5 процента в страните от Европейския съюз, да получат възможности за социално включване и да забравят грижите си за оцеляване, които сега у нас поглъщат цялото им внимание.

В рамките на проект „Достъпност за всички” освен ръководството за достъпност, сравнителния анализ на правната рамка и пилотните проучвания в две общини на България и Гърция се създава достъпен интернет портал, организират се конференции „Достъпност” и обучителни семинари в градовете Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d