Общини, фирми и сдружения могат да кандидатстват с проекти за намаляване на битовите отпадъци

Снимка: Личен архив

Представиха условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“  по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г в Кюстендил.

Намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване дела на рециклирането на отпадъци посредством въвеждане на добри практики в тази област е целта на процедурата.

Сред допустимите дейности, за които може да се кандидатства са: предотвратяване на образуването и/или  разделно събиране на битови отпадъци на обществени места, в т.ч. в административни сгради, домакинствата, жилищни райони, заведения за обществено хранене, хотели, хижи и т.н; разширяване ползването на специализирана /високотехнологична техника и системи за събиране на рециклируеми отпадъци; повторна употреба и подготовка за повторна употреба и др.

Допустими да кандидатстват по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, сдружения в обществена полза, на които поне една от целите е свързана със защита/опазване на околната среда, стана ясно след проведената среща в Кюстендил.

Кандидатите трябва да са регистрирани най-малко 18 месеца преди подаването на проектното предложение.

Проектните предложения трябва да са на максимална стойност 200 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Срокът за кандидатстване е 26 август, 18:30 ч.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf