Общинарите от Благоевград не позволиха на кмета да участва в общото събрание на ВиК асоциацията

Снимка: Infomreja.bg

На проведеното днес извънредно заседание на Общинския съвет в Благоевград, местните парламентаристи не приеха с 19 гласа „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се“, предложението, залегнало като единствена точка в дневния ред.

С приетото решение, на кмета на общината, д-р Атанас Камбитов, не се дава съгласие и не се упълномощава да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.

От състоялите се дебати в залата стана ясно, че в инвестиционната програма на Асоциацията по ВиК  за община Благоевград са предвидени както следва:

- за ремонт и реконструкция на ВиК мрежа - 318 хиляди лева;

- за поддръжка и ремонт на пречиствателна станция за питейна вода - 104 хиляди лева;

- за ремонт и реконструкция на ВиК съоръжения - 54 хиляди лева;

- за пречистване на отпадъчни води - 134 хиляди лева.

Преди гласуването на основното предложение не бе прието и предложението на общинския съветник Гергана Янчева, да се упълномощи кмета Камбитов да гласува по точка I.4. и I.5  от предстоящото заседание с „въздържал се“.

Тези точки касаят одобряване на предложената от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, Обобщена и Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, които да гарантират поетапно изпълнение на задължителното ниво на инвестициите за целия срок на договора, сключен между Асоциация по ВиК Благоевград и „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za