Солени глоби при неспазване на мерките в Сандански

Снимка: Infomreja.bg

Община Сандански извършва ежедневни проверки на търговски обекти

Ежедневни проверки на търговски обекти, заведения и фирми за спазване разпоредбите на Министерство на здравеопазването и въведените противоепидемични мерки извършва Община Сандански.

Екипът от Общински инспекторат, определен със Заповед на кмета, ще налага санкции, съгласно чл. 209 от Закона за здравето, който гласи:

  • Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.

  • Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

Община Сандански, съвместно с РЗИ - Благоевград, извършиха обучение на медицински специалисти, работещи в детските и учебни заведения на територията на община Сандански за справяне в ситуация на Covid-19.
 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd