Община Радомир стимулира даровити деца

Снимка: Община Радомир, архив

Размерът на еднократното финансово подпомагане е до 195 лв.

Общинският съвет в Радомир прие Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Мерките за развитие на творческите таланти на децата и учениците включват подпомагане на обучения в курсове по изкуства, наука и спорт, както и в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. 

Друга част от мерките целят подпомагане на децата и учениците за участието им в подготвителни курсове и индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и училища по изкуствата.

Размерът на еднократното финансово подпомагане за посочените мерки е до 195 лв. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби в размер на 135 лв. месечно в продължение на една година, ще се отпускат на деца от държавно или общинско училище от 7 до 12 клас, които са включени в програма за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. в община Радомир, която се приема от общинския съвет.

С наредбата се определят условията и редът за кандидатстване за закрила на деца с изявени дарби. Специална експертно-консултативна комисия, определена със заповед на кмета на общината, ще разглежда документите на кандидатите, като ще се произнася с мотивирано становище по основателността на всяко от постъпилите искания.

На заседанието си днес Общинският съвет отличи с награда “Радомир” Вяра Петрова и Гергана Дяволска, ученици в СУ “Св. св. Кирил и Методий” в града, в сферата “Ученик на годината” в общообразователната подготовка. Приз в същата сфера получи и Фанфарният оркестър при ОУ “Христо Смирненски” – Радомир. Наградата “Ученик на годината” в профилираната и професионалната подготовка получиха: Севдалин Иванов от ПГТ “Юрий Гагарин” и Никол Иванова от ТПГ “Н. Й. Вапцаров” в Радомир. С приз “Деец на културата на годината” бе наградена Елена Левачка, самодеец към читалище “Благой Гебрев – 1905” в село Друган, община Радомир. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2