Община Петрич с три мащабни проекта - за пречиствателни станции и канализация

Снимки: Община Петрич

Продължава работата и за възстановяване на подпорната стена в центъра на село Марикостиново

Община Петрич продължава изпълнението на инвестиционната си програма за 2020 година, утвърдена с решение на Общински съвет.

От капиталовия списък за благоустрояване на уличната мрежа са приключили ремонтите на улици в селата: Тополница, Струмешница, Скрът, Коларово. В гр. Петрич вече е подменена проблемна улична решетка на ул. „Папульо“, предвидено е нови решетки да има на ул. „Драва“ и на ул. „Рокфелер“, изградени са изкуствени неравности (тип „легнал полицай“) за ограничаване на скоростта на три възлови места в града, както и осветление при тях. По проект е завършена и реконструкцията на три улици в село Първомай, които вече са с положена асфалтова настилка и нов водопровод. В процедура за избор на изпълнител е поръчката за благоустрояване и подмяна на водопровода на ул. „Самуилова крепост“ в село Ключ със собствени бюджетни средства, както и ул. „Цар Симеон“ в град Петрич, за която са предвидени средства за подмяна на остарелия водопровод, цялостно асфалтиране и разширяване на кръстовището при ул. „Рокфелер“. Приключи реконструкцията, изцяло със собствени бюджетни средства, на двете кръгови кръстовища в града.

Предстои единствено оформянето на „колелото“ в кръстовищата, така че да имат добър вид, да осигуряват и видимост. Възстановена е оградата на Гробищен парк – Петрич. По предложение на кмета бяха пренасочени средства за благоустрояването на свлечена от дъжда улица в село Дрангово, където ще бъде подменен също водопровода, ще се изградят отводнителни съоръжения, за да се избегнат проблеми при дъждовно време. Има решение и за обезопасяване на кръстовището при новия път за Подгорието, инвестицията ще бъде на Община Петрич.

Пътят ще бъде разширен, предложението е на кметовете от този район. Завършено е изграждането на главен клон на канализацията в село Кавракирово. „Избран е изпълнител за нови сондажи при р. Струмешница с цел обезпечаване водоснабдяването на град Петрич и селата Митиново, Дрангово и Ръждак. Така в по-дългосрочен план ще обезпечим подаването на питейна вода. Допълнително през лятото беше подменен довеждащ водопровод към същите села /650 м./, както и водопровод на критична улица в с. Ръждак /210 м./“, каза кметът Димитър Бръчков.

Продължава работата и за възстановяване на подпорната стена в центъра на село Марикостиново. Има разрешение за строеж и ще започне реконструкцията на пътя от село Рупите към археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, средствата бяха отпуснати с постановление на МС. От фонд „Бедствия и аварии“ община Петрич очаква финансиране на първия етап за обект „Укрепване коритото на река Долнорибнишка“. По отношение на инвестициите в образователната сфера през годината бяха направени големи ремонти в ДГ „Детелина“, гр. Петрич и ДГ „Иглика“, с. Кърналово, извършени са ремонтни дейности и в други детски градини, където това е било необходимо, за да се продължи общинската политика за подобрения в образователната инфраструктура. Завършено е изграждането на физкултурния салон на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Първомай, който предстои да бъде открит и въведен в експлоатация. „Това се случва след години упорита работа в търсенето на вариант за финансиране на обекта. Получихме такова, напълно безвъзмездно и съоръжението е факт“, припомни кметът.

След цялостното обновяване по проект на дворното място на ДГ „Слънце“ Община Петрич със собствени средства ще ремонтира и оградата, това вече е заложено при актуализацията на поименния капиталов списък.

„Само искам да кажа, че с решение на мнозинството общински съветници беше актуализиран по неотложност именно част от списъка за капиталови разходи, където бяха добавени обекти, които следва да се случат в по-спешен порядък. За обектите, които отпаднаха от списъка, мога да кажа, че ги отлагаме във времето и със сигурност през следващата година ще бъдат също изпълнени“, увери кметът Димитър Бръчков. Той обяви, че Община Петрич е внесла в МОСВ три мащабни проекта - за пречиствателна станция за отпадни води на гр. Петрич, за вътрешна канализационна мрежа на с. Кавракирово и за пречиствателна станция за отпадни води на с. Първомай. Очаква се отговор за финансиране на проектите.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as