Отхвърлиха проект на Община Благоевград за създаването на Младежки център

Снимка: Infomreja.bg

Липса на необходимата документация е една от причините

Финансовият механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм не одобриха проектното предложение „Изграждане и функциониране на съвременен младежки център” на Община Благоевград.

Липса на необходимата документация за планираните строително-ремонтни дейности и декларация относно статута по Закона за данъка върху добавената стойност на партньора са причините проектното предложение да бъде отказано.

Общините Перник, Бургас, Пазарджик, Велико Търново, Кюстендил, Русе, Габрово, Смолян, Кърджали, Видин, Монтана и Столична са одобрени по проекта, а сред отхвърлените освен Община Благоевград е и Шуменската община.

На 29.11. след поименно гласуване на ОбС бе прието предложение за кандидатстване на Община Благоевград по проекта.

На 27.12. на сесия бе включена извънредна точка по проекта „Изграждане на младежки центрове“. Предложението бе по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Кметът инж. Румен Томов тогава поясни, че Младежкият център се изгражда с безвъзмездна финансова помощ с максимален размер 2 000 000 евро.

Съфинансиране по програмата не се изисква. Съвременният младежки център трябваше да разполага със зали за провеждане на конференции, кръгли маси и форуми, както и зони за хранене и леглова база.

Проектът има за цел да подпомогне създаването на младежки центрове, които отговарят на най-високите стандарти за младежка работа, предоставят цялостни услуги на младите хора и гарантират разнообразие от дейности (вкл. международни дейности).

Младежките центрове трябва да отговорят на нуждите и стремежите на младите хора, включително тези от уязвимите групи, предлагайки дейности, които подкрепят мултикултурния подход, защитават демократичните ценности и насърчават активното гражданско участие. От съществено значение е младежките центрове да осигурят активното участие на младите хора в дейностите на центъра и да предоставят възможности за неформално образование за демократичните ценности, правата на човека и участието на младите хора.

Центровете трябва да работят активно с общността, заинтересованите страни, местните публични власти, за да разработват координирани политики и действия за младите хора, включително тези от уязвимите групи. Очаква се да бъдат изградени 4 младежки центъра.

Финансова помощ на проекта е от 1 500 000 евро до 2 000 000 евро.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk