Осем ученици от СУ „Братя Каназиреви“ се завърнаха от Загреб

Снимки: СУ "Братя Каназиреви"

Те бяха част от проект

Осем ученици от 9. до 11. клас  участваха в младежки обмен по програма, който се проведе  в столицата на Хърватия, гр. Загреб. В проекта се включиха общо 45 младежи от четири държави – България, Хърватия, Норвегия и Португалия. В рамките на осем дни участниците в програмата подготвиха и представиха (в национални и смесени групи) различни семинари, дебати, ролеви игри, симулации и дейности на открито.

Проектът имаше за цел да подобри разбирането на понятието за човешките права сред младите хора, да развие способността им да общуват с връстници от различни национални и социални групи. Специален акцент беше поставен върху някои маргинализирани общности като тези на бежанците, ромите и др. Бяха дискутирани свързаните с тях стереотипи и предразсъдъци.

Младежите имаха възможност да се запознаят с разнородни социални теми, да открият спецификите на нови култури, да развият и утвърдят ценности като солидарност, толерантност и демократичност.

Трите презентации, които учениците на СУ „Братя Каназиреви“ представиха, бяха посветени на следните теми:

  1. Ромската общност в България;
  2. Стереотипи и предразсъдъци;
  3. Проблеми, свързани с насилието в училище и начините за тяхното разрешаване.

Възпитаниците на разложката гимназия взеха активно участие в заниманията. Те изпъкнаха сред международната аудитория с интелект, креативност, отлично владеене на английския език, артистичност и завидни танцови умения. Техни ръководители бяха преподавателите по английски език Таня Лагадинова и Нина Ковачева, а координатор на проекта е Катя Бранкова, учител по история и цивилизация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za