Община Кюстендил търси старши юрисконсулт

Снимка: Infomreja.bg

Община Кюстендил обяви конкурс за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“.

Изисквания за заемане на длъжността са минимална степен на завършено образование – магистър; професионален опит - 1 /една година/ минимален ранг – V младши, специалност “Право” с присъдена квалификация “юрист” и придобита правоспособност.

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в отдел “Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 13 /тринадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, както и на интернет страницата на Общината.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в отдел ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил.

Подробности на сайта на Община Кюстендил.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...