Община Кюстендил сформира нова Работна група по актуализиране на Инвестиционната й програма

Снимка: Infomreja.bg

Община Кюстендил сформира нова Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната й програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В нея могат да участват представители само на заинтересованите страни – юридически лица /сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината Кюстендил.

 Работната група е с постоянен характер и се председателства от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР госпожа Надя Каратова – зам.-кмет „Икономика и финанси“. Целта е оценяване на проектни фишове, с които да се актуализира Инвестиционната програма на община Кюстендил. Одобрената към момента е публикувана на следния интернет адрес:  http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица.  Желаещите да участват в нея трябва да изпратят официално писмо до кмета на общината, срещу входящ номер на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 (деловодството).

Срокът е до 3. април 2018 год., включително.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...