Община Гърмен даде картбланш за строителство на още три нови туристически обекта в Ковачевича и Лещен

Снимка: Infomreja.bg, архив

Старозагорското дружество „ТЕРИНВЕСТ“ ООД със заповед на кмета на община Гърмен, Минка Капитанова, получи разрешение за изработване на комплексен проект „Реконструкция и адаптация на съществуваща жилищна сграда за къща за гости“ в кв. 20 по плана на курортното село Ковачевица.

Условията за изпълнението на проекта са сградата да е с височина до 10 метра и с плътност 60%, кинт до 1.2.

При изготвянето на подробния устройствен план и инвестиционните проекти да се спазват общите правила на ЗУТ и нормативните актове за прилагането му, както и възложителят да съгласува проекта за изменение на ПУП със специализираните контролни органи преди внасянето му за одобрение, са предписанията на община Гърмен.

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за регулация и застрояване в кв. 2 по плана на другото курортно и атрактивно село Лещен, одобрение със заповед № 240 получи и постъпилото заявление от Татяна И. Тупарова от Гоце Делчев за ниско жилищно строителство с озеленяване.

Да изпълни свой проект в с. Лещен „ Къща за гости с ограда и навеси“ получи разрешение със заповед № 256 и внесеното в ОБС – Гърмен, заявление от Николай Иванов Пашев от София.

Изменението на ПУП-ПЗ / план за застрояване/ е в кв.1 по плана на село Лещен с регламент за ниско строителство до 10 м. височина на сграда 40% плътност, кинт до 1,2 и озеленяване до 20 %.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.