Община Гоце Делчев ще кандидатства по мерки, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Снимка: Infomreja.bg

Община Гоце Делчев ще кандидатства с проектно предложение по процедура 2.065 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 8, Компонент 3 „Обучения на уязвими групи и мерки за интеграция на пазара на труда“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014  - 2020.

Става въпрос за 10 лица с увреждания, но със запазен интелект, които искат да си намерят работа, и за 10 техни близки, които се грижат за тях. Идеята е и двете групи да бъдат насърчени и да се интегрират на пазара на труда, т. е. да си намерят работа.

С тях в продължение на 10 месеца ще работят психолог, социален работник и експерт по заетостта. И двете групи трябва да получат безплатно начални компютърни умения.

Докато хората, които се грижат за тежко болните, са ангажирани с дейности по проекта, шестима лични асистенти ще поемат техните грижи. Те ще получават брутна заплата от по 610  лева.

На последната сесия на Общински съвет – Гоце Делчев, беше обсъдено и кандидатстване на общината с проектно предложение по Мярка 10 – „Интеграция на маргинализираните общности“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода на ВОМР.

По тази мярка могат да кандидатстват 9 представители на малцинствени групи на възраст до 29 години – хора в риск от социално изпадане.  Заетостта е 12 месеца  и се свежда до помагане при снегопочистване и при почистване на нерегламентирани сметища и корита на реки, както и при борбата с безстопанствените  кучета.

Допълващите дейности по проекта са повишаване на здравната култура и социалната интеграция. Брутното възнаграждение ще е 610 лева. Срещу труда си ще го получават от 10 до 15 лица. Предвижда се и работа с родители, които възпират децата си от образование.

Съветниците решиха общината да кандидатства с проектно предложение и по Мярка 11 – „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи лица“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020.

Тази мярка ще обхване 22-ма души с увреждания или самотни възрастни хора, които не могат да се обслужват сами. За тях в продължение на 8 месеца почасово ще се грижат 11 лични асистенти  - по 2, 4 или 6 часа, в зависимост от нуждите. Грижите ще са по отношение на пазаруване, готвене, хигиена.        

Помислено е и за социализирането на тези лица, ако те могат да излизат от дома си, макар и с  помощ. За това ще се грижи социален работник. 

И по трите мерки не се изисква съфинансиране от община Гоце Делчев.

 

Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6