Община Гоце Делчев поема краткосрочни дългове

Снимка: Infomreja.bg

Средствата са необходими за финансиране на проекти

На вчерашното си заседание общинските съветници в Гоце Делчев дадоха своето съгласие за поемане на два краткосрочни общински дълга и за удължаване срока на взет кредит. И в трите случая става въпрос за финансови разчети с фонд ФЛАГ  – институцията, от която Общината през последните години получава т. нар. оборотно финансиране на проектите, преди съответните органи да възстановят средствата.

Първият краткосрочен общински дълг трябва да се направи с цел реализация на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Гоце Делчев“.

Максималният размер на дълга ще бъде 583 333 лева. Срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване.

Вторият краткосрочен общински дълг е с цел реализация на проекти „Климатизиращи се здравни институции“ и „Нашият общ път към съвместното бъдеще“.

Става въпрос за проекти за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония със срок на изпълнение 24 месеца.

Единият проект касае МБАЛ „Иван Скендеров“, Гоце Делчев – монтиране на фотоволтаични системи и  ремонт на Вътрешно отделение. Вторият се отнася до инвестиция в бившия Ученически лагер в село Попови ливади.

По двата проекта търговете са проведени, избрани са изпълнителите. Към момента са получени 20 процента от стойностите на проектите под формата на авансово плащане. За останалите средства са направени разчети с фонд ФЛАГ.

Необходимата стойност за реализация на проектите е 512 588 лева.

Удължаването на срока на кредит изисква изменение на Решение № 627 от 29.11.2018 г. на Общински съвет - Гоце Делчев. То касае вземане на кредит от фонд ФЛАГ с цел осигуряване на оборотни средства за реализиране на проект за социалните предприятия и насърчаване на заетостта. Това е трансграничен проект между община Гоце Делчев  и организации от Гърция. По този проект се създаде Общинско социално предприятие с изграждане на оранжерия - разсадник до Младежкия дом.

Средствата от кредита са усвоени, с тях са извършени разплащания към изпълнителите. Една част от подадените искания за плащания са одобрени, възстановена е сумата и съответно общината я е превела на фонда.

Крайният срок за възстановяване е 25-и декември 2020 година, който не може да бъде спазен заради извънредното положение. Затова беше прието предложението срокът на кредита да се удължи до 25-и август 2021 година. Ако съответните органи предсрочно преведат средствата, срокът ще бъде скъсен.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g