Община Гоце Делчев дава предизборни разяснения

Снимка: Infomreja.bg

Информацията е за хора с различен постоянен и настоящ адрес и за избиратели с трайни увреждания

Община Гоце Делчев информира, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

На 20-и март 2021 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес (Приложение №12-НС). След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Също на 20-и март 2021 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №14-НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК

На 27-и март 2021 г. изтича срокът, в който избирател / гласоподавател подава до кмета на общината / кметството заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение № 8-НС).

На 29-и март 2021 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това, и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №14-НС), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящ  адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk