Община Дупница осигури безплатни медицински прегледи за деца до 7 години

Снимка: Infomreja.bg

Срокът за изпълнението на проекта е удължен с 1 година

Децата в община Дупница на възраст от 0 до 7 години получават шанс за предоставяне на специализирани услуги за ранно детско развитие за още 1 година по проект на Общината финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Кметът инж. Методи Чимев сключи допълнително споразумение към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с което срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31.12.2020 г., като е осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 401 503,68 лв.

Така общата стойност на бюджета става 1 498 637,38лв. Това е вторият по мащаб проект по цялата схема на национално ниво, веднага след този на Столична община.

При изпълнението на проектните дейности бяха разкрити 7 социални услуги за деца от уязвими групи и техните семейства, администрирани от управленската структура Център за ранно детско развитие.

Усилията на специалистите са насочени към превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на интегрираните услуги, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Интересът на потребителите към предлаганите услуги е огромен, видно от постигнатите резултати. До 31.07.2019г. в проектните дейности са обхванати 683 потребители - деца и техните семейства.

С тях работи широк спектър от специалисти в медико-социалната сфера - социални работници, педиатри, медицински сестри, педагози, рехабилитатор, логопед, стоматолог, гинеколог и др.

Предвижда се след края на проекта услугите да се предоставят като делегирани от държавата дейности.

Това е най-мащабният проект в областта на социалната сфера, който Община Дупница реализира от началото на този програмен период.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd