Община Благоевград стартира пролетно почистване и разделно събиране на отпадъците

Снимка: Infomreja.bg

Община Благоевград организира пролетно почистване ведно с кампания за разделно събиране на отпадъците.

Тази година традиционното почистване ще се проведе в рамките на два дни - 28. и 29. април /събота и неделя/.

Всички жителите могат да се включат в инициативата като почистят разделно отпадъците в районите около домовете си.

Събраните отпадъци може да бъдат изнесени до най-близките съдове за разделно събиране.

Ангажиментът за извозване на разделно събрания боклук е на "Екопартнърс" АД. 

Община Благоевград ще осигури цветни чували за смет и ръкавици, за да улесни работата на доброволците. 

Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране. Почти всички стоки, които се употребяват в ежедневието се предлагат в опаковка. Повечето от тях са направени от материалите пластмаса, стъкло, хартия и картон, метали. За производството им се използват природни ресурси: вода, въздух, дървен материал, петрол, метални руди и др., които не могат да се възстановяват от само себе си със скоростта, с която ги употребяваме, т.е. те се изчерпват.

След като опаковките вече са изпълнили своето предназначение, ако не се оползотворяват правилно, се натрупват огромни количества отпадък, който в по-голямата си част е много трудно разградим в природата, също така опасен и застрашаващ здравето и живота на хората и другите живи организми. Чрез оползотворяването на отпадъците се цели да се подпомогне разрешаването на тези проблеми.

Община Благоевград призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и да подкрепят активно кампанията за разделно събиране.

 

Снимка: Община Благоевград

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...