И ОбС-Благоевград, се готви за "затваряне", сесията ще се проведе на 26-и

Снимка: Infomreja.bg

Първоначално бе определена датата 27-и

На 26-и ноември Общинския съвет в Благоевград ще проведе заседанието си.

Първоначално бе определена датата 27-и, но тогава се очаква да влязат в сила новите мерки, предложени от здравния министър или част от тях.

Предвид създавалата се ситуация вчера след брифинга в МС, председателят на ОбС изменя годишния план за провеждане на заседанията.

В сряда в 11 ч. Андон Тодоров ще говори пред журналисти, а в дневния ред, по който ще работят съветниците, ще бъдат гласувани важни точки:

1. Предложение № П-00-358/23.11.2020 г., относно програма и стратегия с приоритетите на Община Благоевград за срок на мандат 2019-2023 година. 

2. Предложение № И-00-363/16.11.2020 г., относно изменение на годишния бюджет на Община Благоевград за 2020 година. 

3. Предложение № П-00-355/20.11.2020 г., относно задължаване на всички общински търговски дружества да имат банкови сметки само в обслужващите банки на Община Благоевград.

4. Предложение № П-00-354/20.11.2020 г., относно определяне състава на комисиите със Заповед на Кмета на Община Благоевград и включване на общински съветници в тях.

5. Предложение № П-010-351/20.11.2020 г., относно създаване на Консултативен съвет /комисия/ за борба с COVID- 19. 

6. Изменение на Решения № 9 по Протокол № 1 от 10 януари 2020 година и  № 227 по Протокол № 12 от 31 юли 2020 година на Общински съвет Благоевград. 

7. Предложение № 53-00-1186/13.11.2020 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ІІ- за православен храм в кв. 104а па плана на ЦГЧ, Благоевград, имот с идентификатор 04279.614.378 по КК на Благоевград за образуване на нов УПИ ІІ- за православен храм и нов УПИ V- за паркинг. 

8. Предложение № 60-00-325/21.10.2020 г., относно проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска собственост. 

9. Предложение № 60-00-330/22.10.2020 г., относно приемане на Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград 2020-2023. 

10. Предложение № 60-00-329/22.10.2020 г., относно приемане на Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Благоевград. 

11. Предложение № 60-00-353/19.11.2020 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 240 по Протокол № 12 от 31.07.2020 г., на Общински съвет Благоевград. 

12. Предложение № 60-00-352/18.11.2020 г., относно Подготовка на проектно предложение с наименование „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1866“-Благоевград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

13. Предложение № 60-00-350/17.11.2020 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград. 

14. Предложение № 60-00-346/04.11.2020 г., относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти.  

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd