Пазарът в Благоевград заработи!

Снимки: Община Благоевград

Спазена е дистанция между продавачите, предлагащи продукция

Предприетите мерки за открития и закрит пазар в Благоевград се спазват стриктно!

От днес, по заповед на кмета инж. Румен Томов, откритият и закритият пазар в Благоевград стартират работа при строго cпазванe на мерките за сигурност, предвид обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19.
 
Служителите от сектор ‘‘Сигурност, обществен ред, охрана, транспорт и опазване на околна среда‘‘ следят обстойно за спазването на реда.
 
Поставени са заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора, също така е обозначено еднопосочно движение в рамките на пазара.
 
Спазена е дистанция между продавачите, предлагащи продукция.
 
Ползват се предпазни средства от продавачи и потребители.
 
Директорът на общинския пазар е задължен да предприеме всички необходими действия, свързани с противоепидемичните мерки, като бъде създаден и специален ред за пазаруване.
 
С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач трябва да се прилагат следните практики:
 
1.Продавачите се задължават да осигурят предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, да използват ръкавици и маски и да предоставят на купувачите предпазни средства /ръкавици/, строго да се спазва лична хигиена и дезинфекция. Всички купувачи и посетители трябва да бъдат с маски!
2. Лицата над 60-годишна възраст могат да посещават открития и закрития пазар за времето от 7:30 ч. до 9:30 ч.
3. Не се допуска струпването на повече от две лица на едно място, както и е необходимо спазване на дистанция от минимум 2 метра.
 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5