ОбС-Гоце Делчев, се подготвя за първата си сесия за 2018

Снимка: Infomreja.bg

Заседания по обсъждане на дневния ред и вземане на решения по точките, предвидени за гласуване на първото заседание от новата година,  стартираха в ОбС-Гоце Дечев.

Подготовката на общинските съветници е по дневния ред на насроченото за 31. януари заседание, съобщават от общинската администрация.  Комисиите в малкия парламент в общината ще дискутират приемането на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018 година.

На заседанието е предвидено и приемането на Бюджет 2018 на община Гоце Делчев.

На предстоящата сесия общинските съветници ще гласуват освобождаване от такса Сметосъбиране и сметоизвозване на юридически лица с обекти на територията на общината, както и на физически лица с жилищни и нежилищни и търговски обекти, които няма да се използват през новата 2018 г.

Два отчета, а именно на кмета Владимир Москов за изпълнение на актовете на ОбС за 2017 година и на за работата на ОбС за същия период, също предстоят да бъдат разгледани и приети от старейшините.

Даване на съгласие за свързано застрояване между УПИ І и УПИ ІІ от кв. 9 по плана на село Господинци и предаване на публични общински ВиК активи за управление от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на придобити активи от Община Гоце Делчев са също от важните точки от дневния ред на ОбС–Гоце Делчев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd