Облекчения на майка студент

Понякога се получава така, че съдбата ни изпраща най-хубавия подарък, когато ни най-малко очакваме – още докато се обучаваме и сме студенти.

Много от майките се притесняват от факта, че не са осигурявани и не могат да получават майчинство. Това не е съвсем така.

Ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” ще ви покажем, че бихте могли да отгледате детето си и междувременно да завършите образованието си.

Всички майки, които са в редовна форма на обучение, независимо дали в държавен или частен университет в България, с деца до 6-годишна възраст имат редица привилегии:

Облекчения, свързани с учебния процес, както и финансови стипендии и помощи.

 

Облекчения, свързани с учебния процес в университета:

 

1. Имате право на удължена изпитна сесия – това означава, че можете да се явявате на изпит с индивидуален протокол по всяко време на учебната година

2. Имате право да запишете следващата година с повече невзети изпити

3. Ако прекъснете учебния процес, не губите студентските си права

4. Право да не посещавате учебните занятия – това означава, че с разрешение от декана на университета можете да посещавате само 50 % от лекциите и упражненията

 

От финансова гледна точка имате право на стипендия за успех, както и на всички други стипендии, от които се възползват останалите ви колеги. Също така, ако сте в тежко материално положение, в началото на годината можете да подадете молба до ректора на университета за еднократна парична помощ.

Имате право и на стипендия за майки с деца до 6-годишна възраст, както и на еднократна помощ по Закона за семейните помощи за деца.

 

Стипендия за майки с деца до 6-годишна възраст:

 

Тази стипендия е различна във всеки университет и се получава от началото на първата ви година на обучение или от месеца, в който сте родили. Изплаща се всеки месец поотделно.

Стипендията се получава до момента, в който в края на семестъра детето ви навърши 6 години или края на месеца, в който вземете държавните си изпити.

За да получавате специалната стипендия за майки студенти, трябва да сте студент редовна форма на обучение, да имате дете до 6-гошна възраст и да подадете молба за получаване на тази стипендия.

 

Еднократна помощ по Закона за семейните помощи за деца:

 

Тук помощта е еднократна, като за нея не се дължат данъци и такси, и не зависи от доходите ви. За да се възползвате от нея трябва:

 1. Да сте студент редовно обучение;

 2. Да сте майка или осиновителка на дете до едногодишна възраст;

 3. Да не сте оставила детето си за отглеждане в специализирана институция;

 4. Да подадете молба-декларация за отпускането на помощта в шестмесечен срок от края на месеца, в който сте родили или осиновили детето;

 5. да подадете молба-декларацията в дирекция “Социално подпомагане”

Независимо от вашия казус и проблем, ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар- Кюстендил” сме готови да бъдем до вас и да ви помагаме в трудните за вас ситуации.

Не забравяйте, че за всичко има решение и начин!

 

КОМЕНТАРИ

Луиза Ангелова14:24 - 06.01.2019
Здравейте. Студентка съм редовна форма на обучение , с дете на 3 г. , но Не съм държавна поръчка. Имам ли право на стипендия?
Марина Дончева13:41 - 10.01.2018
Добър ден...искам да се запиша да уча редовно ..искам да разбера какви са условията за получаване на стипендия...тъй като съм майка на четири месечно бебе...имам брак,и съм осигурена но сега съм в майчинство..какви права имам..за да получа някаква финансова помощ било то стипендия или еднократна помощ.
Марина Дончева13:41 - 10.01.2018
Добър ден...искам да се запиша да уча редовно ..искам да разбера какви са условията за получаване на стипендия...тъй като съм майка на четири месечно бебе...имам брак,и съм осигурена но сега съм в майчинство..какви права имам..за да получа някаква финансова помощ било то стипендия или еднократна помощ.
Марина Дончева13:41 - 10.01.2018
Добър ден...искам да се запиша да уча редовно ..искам да разбера какви са условията за получаване на стипендия...тъй като съм майка на четири месечно бебе...имам брак,и съм осигурена но сега съм в майчинство..какви права имам..за да получа някаква финансова помощ било то стипендия или еднократна помощ.
Марина Дончева13:41 - 10.01.2018
Добър ден...искам да се запиша да уча редовно ..искам да разбера какви са условията за получаване на стипендия...тъй като съм майка на четири месечно бебе...имам брак,и съм осигурена но сега съм в майчинство..какви права имам..за да получа някаква финансова помощ било то стипендия или еднократна помощ.
Марина Дончева13:41 - 10.01.2018
Добър ден...искам да се запиша да уча редовно ..искам да разбера какви са условията за получаване на стипендия...тъй като съм майка на четири месечно бебе...имам брак,и съм осигурена но сега съм в майчинство..какви права имам..за да получа някаква финансова помощ било то стипендия или еднократна помощ.
Код за сигурност, въведете кода a2g