Предстоящо заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg

В дневния ред са включени много въпроси от различен характер

На 29-и май Общинският съвет в Гоце Делчев ще проведе свое редовно заседание. На него ще бъдат обсъдени много въпроси от различно естество. 

Сред основните точки в дневния ред са: одобряване на първоначална средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2021-2023 година,

определяне на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, доклад за работата на Местната комисия по чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове в общината за 2019 година, обсъждане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Гоце Делчев за учебната 2020/2021 година.

Общинските съветници ще бъдат поканени да дадат съгласието си относно кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила“. Те трябва да се произнесат и по въпроса за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гоце Делчев.

До 29-и май съответните комисии ще разгледат и следните документи: Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2020 година, Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Гоце Делчев 2014-2020 г. за период 2019 година, Доклад на комисията за анализ на участието на общината във ВИК асоциацията.

На заседанието трябва да бъде допълнен съставът на комисиите към Общинския съвет.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd