СНЦ “МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово" приема проекти по мярка 3-6.4

Обява за прием на проектни предложения

                                                          ОБЯВА

за прием на проектни предложения по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd