Нов паркинг за автомобили ще има край село Абланица

Снимка: Infomreja.bg

Собственикът на имот с обща площ от 2,626 кв. м. в местността Илезица край село Абланица, Мурад Ариф Юсеин от гърменското село Хвостяне, е депозирал в община Хаджидимово инвестиционно намерение за строителство на паркинг за 20 леки автомоли на собствения си имот. Според представената в община Хаджидимово ивестиционна обосновка Юсеин предвижда заравняване на терена за паркинга и застилането му с паркинг елементи.  

Предвидено е още да бъде изградена ограда от бетонови колове и мрежа,  ръчна бариера и кабинка за обслужващия паркинга.  

Електрозахранване е предвидено само за работното помещение, което ще се осъществява от соларна клетка, монтирана на покривната конструкция на кабинката.
В проекта не е предвидено водоснабдяване. То ще се осигурява с бутилирана вода.

Собственикът на имота е декларирал, че инвестиционното му намерение не в пряка взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения и че реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до замърсяване и вредно въздействие върху околната среда.

Според представената таблица за отстоения паркинга ще е на 131,97 м. от водоем и хотел „Ханчето“ край Абланица,  на 1341 м. от ЦДГ „Пролет“ и на 1572 м. от СОУ „Паисий Хилендарски“ в Абланица.

Инвеститорът е уведомил общ. Хаджидимово и кметство Абланица за инвестиционното си намерение във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

В резултат на осигурения обществен достъп до уведомлението за инвестиционното предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

 

КОМЕНТАРИ

Антимафия14:54 - 07.10.2018
ДружбаРодина!!!.....да ти го начукат говедата от кошарите в устата.
bulgarian12:17 - 10.08.2018
kiss my dick mother facker - Мафия ио Дружба родина
Дружба Родина15:17 - 13.04.2018
на тия помаци им направете кошари за говеда те за друго нестават.
ио09:05 - 13.04.2018
Какъв е тоя паркинг в нищото.................., там няма хора вече в това село само баби и дядовци.Поредната далавера.Алъш вериш.
Мафия15:58 - 12.04.2018
МАФИЯ. ОЩЕ МАЛКО
Код за сигурност, въведете кода sj2
loading...