Народното събрание прие на първо четене Закона за отбраната и Въоръжените сили

Снимка: Infomreja.bg

Измененията и допълненията на ЗОВСРБ регламентират усъвършенстването на организационната структура

Народното събрание прие днес, 26 февруари, на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), внесен с решение на  Министерския съвет от 17 февруари 2021 г.

Измененията и допълненията на ЗОВСРБ регламентират усъвършенстването на организационната структура на Въоръжените сили, трансформирането на системата за командване и управление, и логистичното осигуряване на въоръжените сили. Те се основават на резултатите от приключилия Стратегически преглед на отбраната и на приетата с решение на Народното събрание Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г. 

С новите текстове се създават две нови структури в състава на Българската армия - Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. 

Разширяват се и правомощията на началника на отбраната, свързани с непосредственото ръководство на командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили. На началника на отбраната се възлагат отговорности по разработване на плановете за действие на Въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план. 

Определят се ясно и функциите на Щаба на отбраната в ролята му на стратегически военен щаб, който подпомага началника на отбраната при определяне на необходимите отбранителни способности, използване на Въоръжените сили, подготовка на войските и силите и разработването на стратегически прогнози, анализи, военни оценки и препоръки за вземане на решения в областта на отбраната.

Прецизират се разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от ЗОВСРБ, като изрично се посочва, че с решението на Народното събрание, с което се обявява извънредното положение или с указа на президента ще се определят условията и реда за преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната.   

С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се възлагат правомощия на началника на отбраната за поставяне на задачи и на органите на военната полиция. 

Останалите предложения за изменения и допълнения са относими до други разпоредби на ЗОВСРБ, свързани с измененията по същество на действащия в момента закони.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as