Увеличават се учениците в професионалното образование в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Преобладават момчетата, които са 59.7%

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 година в област Кюстендил се осъществява в 1 спортно училище и 10 професионални гимназии. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 2.2 хил. и в сравнение с предходната учебна 2018/2019 година се увеличават с 0.1%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.7% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта са общо 208, като с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър” са 97.1% от тях. Най-голям е делът на преподавателския персонал, чиято възраст (в навършени години) е от 40 до 59 години - 82.2%.

Жените съставляват 77.9% от общия брой на учителите в професионалните училища.

В област Кюстендил през 2019 г. средно образование в спортното училище и професионалните гимназии са завършили с диплома 395 души. Втора и трета степен на професионална квалификация по съответните програми през 2019 г. са придобили съответно 38 и 144 учащи.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Стопански науки и администрация“ - 45.1% следван от този на учениците в „Технически науки и технически професии“ и „Услуги за личността“, съответно 13.9% и  16.0%. В специалност „Информатика“ относителния дял на придобилите трета степен на професионална квалификация през 2019 г. е 6.9%.

В област Кюстендил през 2019 г. в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО) са записани 504 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 227, втора степен - 116, и трета степен - 161 души.

Придобилите степен на професионална квалификация в ЦПО през 2019 г. в областта са 407 души, показват данните на статистиката в Кюстендил.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2