Намаляват местата в детските ясли в Пиринско

Снимка: Infomreja.bg, архив

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 963 места в тях. В градовете детските ясли са 33 с 1 458 места, а в селата - 26 с 505 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява със 103,  или с 5.0%, съобщават от Териториално статистическо бюро - Благоевград.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 911 места, а яслените групи към ДГ - с 1 052.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в областта е 23.1 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (24.8 на 100 деца).

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Благоевград са постъпили 1 623 деца, или с 9 деца по - малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 800 деца (табл. 2). От тях момчета са 939, а момичета - 861. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2017 г. нараства с 3.8%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград, по възраст през 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 91.3%, следван от дела на децата на 1 година - 5.0%. Няма деца на възраст до 1 година, а на 3 и повече години са 66 деца, или 3.7%.

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград е 21.2%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2017 г. в област Благоевград в детските ясли работят 436 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 215, в това число 211 медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 220 души.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as
loading...