Проучват природните местообитания и видове в Разложко

снимка: Община Разлог

От 15 август стартира картирането и определянето на природозащитното състояние на природни местообитания и видове в община Разлог. Изпълнител на дейността е Консорциум „НАТУРА България“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на България, чрез Оперативна програма „Околна среда”.

Повече от 80 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди до края на проекта. В тях участват експерти биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност, но ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти.

Експертните екипи на Консорциум „НАТУРА България“ ще работят на територията на община Разлог. Ще бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели, които важат за цялата мрежа „НАТУРА 2000” в Европейската общност. В община Разлог ще се картират зоните в землищата на града, в селата Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско,  Баня и Елешница.

Целта е събраните и анализирани данни да се ползват не само от държавните институции, но и от местната власт, собствениците и ползвателите на земи и гори, неправителствените организации, бизнеса, научната общност. Те ще бъдат основа за разработването и изпълнението на плановете за управление на защитените зони, ще се подпомогне и извършването на оценките за съвместимост. Успешното реализиране на проекта е пряко свързано с една от основните цели на ОП „Околна среда”-намаляване и спиране на загубата на биоразнообразито.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn