Стартира проектът за обновяване на читалището в Разлог

Снимки: Община Разлог

Община Разлог стартира изпълнението на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „15 септември 1903-1909 г.” в Разлог. Общата стойност на проекта е 1 025 480,61 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 853 194,30 лева, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, а собственото съфинансиране - 21 722,60 лева.

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационната инсталации, също така ще бъде доставен и монтиран котел за отопление на газ, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще се извърши ремонт на външни парапети и други.

Кметът на община Разлог, инж. Красимир Герчев, подчерта изключително важната роля на сградата на читалището за културния живот на жителите и гостите на Разлог. Николай Орозов, председател на НЧ „15 септември 1903-1909 г.”, коментира, че проектът на общината включва най-мащабния ремонт, който ще бъде извършен от построяване на читалището досега. Той акцентира и върху факта, че читалището е пазител и двигател на културния живот и духовността в Разлог.

Това бе обявено на провелата се конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог – сгради на културната инфраструктура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В Разлог се проведе и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог –  сгради на социалната инфраструктура”. Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80, националното съфинансиране е 55 336.20, а собственото съфинансиране е 15 600 лева.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на инвестиции по проекта е сграда в Разлог, намираща се на ул. „Богомил” № 2, в която се помещават Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”, „Дневен център за стари хора”, Общинска служба по земеделието.

На пресконференцията бе представена информация, че ще бъдат изпълнени дейности, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, конструктивно възстановяване на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталации. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще бъдат изпълнени и други строително-монтажни дейности.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd