Фирма „ЕС ДЖИ БИЛД“ ООД приключва изпълнението на проект по схема "Ново работно място 2015“

Снимки: "ЕС ДЖИ БИЛД" ООД

На 01.09. 2016 г. „ЕС ДЖИ БИЛД“ ООД подписа Договор за безвъзмездна помощ и стартира своя проект „Създаване на устойчиви работни места за безработни/неактивни лица в „Ес Джи Билд" ООД“  по схемата "Ново работно място 2015".  

Общата стойност на проекта е 65 436,28 лв., от които 55 620,84 лв. са европейско и 9 815,44  лв. - национално съфинансиране. Срокът на изпълнението на проекта беше 15 месеца.

С реализирането на настоящия проект фирма “Ес Джи Билд" ООД имаше за цел: "Да създаде условия за устойчива заетост и професионална реализация в сферата на строително-монтажните дейности", която беше изпълнена успешно.

Основни целеви групи по проекта бяха:

  • безработни и/или неактивни лица и
  • младежи до 29 години

С приоритет при определянето на представителите на целевата група за включване в проекта бяха продължително безработни/неактивни лица и безработни младежи  до 29 години.

За постигането на поставената отсновна и специфични цели бяха реализирани следните проектни дейности:

1. Организация и управление на дейностите по проекта;

2. Реализиране на публичност и визуализация по проекта;

3. Избор на безработни/неактивни лица и осигуряване на заетост за тях

4. Осигуряване на оборудване и стопански инвентар за новите работни места;

5. Осигуряване на заетост

6. Провеждане на професионално обучение по специалност "Вътрешни облицовки и настилки" на ново наетите строителни работници.

Чрез реализираните проектни дейности бяха постигнати следните резултати:

1. Бяха назначени:

- 3-ма Работник, строителна изолация;

- 2-ма Работник, облицовки и настилки;

- 1 Офис мениджър.

2. За ефективното изпълнение на тяхната трудова дейност, по проекта беше закупено ново оборудване и стопански инвентар.

3.  Петимата строителни работници преминаха и курс на обучение за придобиване на професионална квалификация – втора квалификационна степен по специалност «Вътрешни облицовки и настилки». Всичките лица успешно завършиха своя курс на обучение.

 

Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките Еър Макс“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства ресурси“

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn