Община Благоевград с важна информация за хората с увреждания

Снимка: Infomreja.bg

Прочетете повече за Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Дирекция „Социално подпомагане“ - Благоевград, уведомява лицата с увреждания, които се придвижват с инвалидна количка, че от 12.02.2020 г. до 12.05.2020 година е в сила Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, която се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства. Исканията могат да се подават в горепосочения период.

Програмата се реализира в два компонента: 

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин

Компонент 2 „Лична мобилност“ - за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човека с трайно увреждане.
Човек с трайно увреждане, който се придвижва на инвалидна количка може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две заявления.

Във връзка с кампанията Дирекция „Социално подпомагане“ в тридневен срок извършва проверка на декларираните в искането обстоятелства и на място, след което издава Писмо за подкрепа по настоящ адрес на лицето с увреждане.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по Програмата е публикувана на интернет страницата на МТСП  - www.mtsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика “Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf