Общинският съвет в Гоце Делчев утвърди план - сметка за такса "Битов отпадък"

Снимка: Infomreja.bg

Разходите се увеличават със 139 890 лева

На своето последно заседание Общинският съвет в Гоце Делчев утвърди план - сметка на разходите за такса „Битов отпадък“ за 2021 година.

План – сметката за следващата година в сравнение с настоящата е увеличена в частта „Третиране на битовите отпадъци, съоръжения и инсталации“. Отчисленията съгласно член 64 от Закона за управление на отпадъците на тон битов отпадък за 2021 година ще бъде в размер на 82 лева на тон, докато през настоящата година е 69 лева на тон.

Има повишение и на количеството битов отпадък. През следващата година той ще е в размер на 10 300 тона, с 289 тона повече в сравнение с 2020 година.

Няма промени в разходите за предприятие „Чистота“. Запазва се и размерът на разходите на тон битов отпадък за сметосъбиране и сметоизвозване.

Размерът на план – сметката за разходите за такса „Битови отпадъци“ за 2021 година е 2 173 000 лева, или със 139 890 лева повече в сравнение с 2020 година.

Отношение по темата взе общинският съветник от ПП ГЕРБ Костадинка Богданова. Тя посочи, че от справката, предоставена от Общинската администрация, е видно, че през настоящата година са направени 52 наказателни постановления, от които 21 не са връчени, т.е. 40 % от всички постановления. Те се отнасят предимно за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и нерегламентирано движение на животни.

В тази връзка адвокат Богданова попита защо не са връчени тези постановления и кога ще бъде сторено това.

В изложението си тя посочи също, че през периода са издадени 92 предупредителни протокола на юридически лица и еднолични търговци и 65 протокола на физически лица за жилищни обекти.

Последваха въпросите: има ли последващ контрол за повторно извършване на нарушението, как се процедира при констатиране на нарушения, направени след предупреждение, и защо липсват съставени актове и наказателни постановления по тази Наредба, след като има толкова много направени предупреждения?

Отговори на всички тези въпроси ще бъдат дадени на следващото заседание на Общинския съвет.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g