Общинският съвет в Гоце Делчев прие информация за текущото изпълнение на бюджета

Снимка: Infomreja.bg

Отчитат се добри финансови резултати

В началото на днешното си редовно заседание общинските съветници в Гоце Делчев приеха информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз.

Информацията им беше поднесена от Йорданка Ендрева - директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности“ към Общинската администрация.

За първото полугодие на настоящата година Общината е получила общо приходи 18 177 666 лева, в това число държавни приходи – 10 666 022 лева. В края на периода наличността е 2 661 263 лева. Местните приходи възлизат на 4 839 548 лева.

Разходите са 15 505 570 лева – общо за делегирани от държавата дейности и за местни дейности.

В резултат на допълнително получените средства, субсидии и трансфери, бюджетът на общината е добил нов размер – 34 877 398 лева. От тях – общодържавни приходи и съответно разходи – 23 915 980 лева и местни приходи – 10 961 408 лева.

Държавата изпълнява Закона за държавния бюджет и получените субсидии са ритмични.

Изпълнението по отношение на собствените приходи (данъци, такси, доходи от собственост) е 4 849 548 лева. Така е подсигурена издръжката на детските градини, яслите, провеждането на културни, физкултурни и други мероприятия.

При общинските предприятия промяна има само в Домашния социален патронаж. Във връзка с пандемията от COVID – 19 се налага всяка седмица да се отделят по 2 000 лева за закупуване на кутии за еднократна употреба. Към месец август разходите за цялата община във връзка с коронавируса са 110 000 лева.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd