Наближава крайният срок за подаване на заявления за държавни зрелостни изпити

Снимка: © Getty Images

До 14 юли е крайният срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември 2017 г.

Заявленията се подават до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът. 

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалното управление на образованието (РУО). 

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf