На сесия в Гоце Делчев: Общинските предприятия представят план-сметки за приходи и разходи през 2018 г.

Снимка: Infomreja.bg, архив

На редовно заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев, което ще се проведе на 7. март от 14 часа, общинските предприятия ще приемат годишните си план-сметки за приходите и разходите, предвидени за 2018 г. Това са „Селскостопански и благоустройствени услуги“ ЕООД, „Медицински център І – Гоце Делчев“ ЕООД, МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и „Общински пазари“ ЕООД.

Според обявения дневен ред от председателя на ОбС, Ангел Гераксиев, общинските съветници ще приемат и План за развитие на социалните услуги през 2018 г., както и ще гласуват промяна на наименованието на социална услуга.

Своя годишен доклад за 2017 година на заседанието ще представят Общинската комисия по безопасност на движението, както и Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

Наредба № 21, касаеща условията за финансово подпомагане на спортните клубове, и решение за издаване на запис на заповед от кметовете на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ - СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, също ще бъдат част от работата на народните избраници от община Гоце Делчев на предстоящата сесия.

Съветниците ще обсъждат и приемат и участие на община Гоце Делчев в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Български съюз по балнеология и спа туризъм“, предоставяне на помещения, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Районна здравноосигурителна каса – град Благоевград, отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, в двора на болницата.

Ще бъде гласувано и провеждането на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от спортната зала „Арена Неврокоп", учредяване на ПУП-ове в землищата на селата Корница, Баничан, Гоце Делчев, учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане фундамент на комплектен трансформаторен пост в село Попови ливади, както и продажба на урегулиран поземлен имот ХIХ от квартал 22 по плана на село Попови ливади на собственика на построената в имота сграда. 

Дневният ред на предстоящото заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев е съставено от 22 точки.

 

КОМЕНТАРИ

Ааа09:29 - 03.03.2018
Този ИЗРОД корумпиран Елена Аврамова още ли се меси в общинските дела
Код за сигурност, въведете кода 8as