В Гоце Делчев приеха бюджета за 2020 година

Снимка: Infomreja.bg

Той възлиза на 33 046 000 лева

Общинският съвет в Гоце Делчев прие бюджета на общината за 2020 година. Той възлиза на 33 046 000 лева. Приходите с държавен характер са 22 902 000 лева, а тези с общински характер – 10 144 000 лева, в това число – 2 088 300лева от общински данъци и 3 338 746 лева от общински такси. Доходите от собственост са 380 100 лева.

Тези средства са разпределени за  дейности, делегирани от държавата, и за общински дейности. Предвидени са средства за издръжка на детски градини, детски ясли, други дейности по образованието и здравеопазването. Тази година са заложени повече средства  - 180 800 лева, за фонд „Специализанти“ към МБАЛ „Иван Скендеров“  и 23 400 лева за пътни разходи на медицинския персонал.

Предвидени са средства за водоснабдяване и канализация, за улично осветление, за общинските предприятия и дейност „Чистота“. За издръжката на общинските предприятия и за делегираните от държавата дейности са заложени средства за увеличение на работната заплата от минимум 3 процента до максимум 10 процента. Само в образованието завишаването е със 17 процента.

Проектобюджетът предварително е обсъден във всички комисии към Общинския съвет, като са изискани справки и разшифровки. По време на сесията Постоянната комисия по европроекти предложи с 5 000 лева да бъде увеличен бюджетът на Комисията по безопасност на движението, за да бъде опреснена хоризонталната маркировка по улиците на общината.

Изказване по проектобюджета направи общинският съветник от Местна коалиция ЗНС – Андрей Радонов, посочвайки проблеми, по които трябва да се вземат мерки. Той предложи да се предвидят 20 000 лева за наемане на консултант, който в рамките на текущата година да направи обстоен анализ на всички водоизточници и довеждащи водопроводи между населените места, на водните количества, необходими за всяко населено място, както и на наличната проектна документация за язовир над село Брезница.

Проектобюджетът беше приет с 21 гласа „за“, 5 – „против“ и 2 – „въздържали се“. Отрицателен беше вотът на групата от ПП „ГЕРБ“.

 

КОМЕНТАРИ

Неврокоп11:59 - 14.02.2020
ако не са Помаците тоя град ще опустее...70%Са Помаци и джамия не им дават да си построят.
Код за сигурност, въведете кода 3ax