На Никулден ще избират отново председател на ОбС-Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Съветниците решиха да бъде санирана сградата на Държавния архив

Следващата сесия на Общинския съвет в Благоевград ще се проведе на 6-и декември.

Има само една единствена точка, заложена в дневния ред, и тя е именно изборът на нов председател, който на предните две сесии се провали след проведени 4 гласувания.

На тържествената сесия бяха проведени два вота с две еднакви номинации – за Рашко Динков и Андон Тодоров. Днес на първото си редовно заседание отново изборът бе между Динков и Тодоорв, но при втората номинация Тодоров отпадна и бе заместен от лидерът на червените – Любен Милев.

Така ОбС остана без председател, а временен такъв бе най-възрастният общински съветник Христо Ковачки, който „дирижираше“ сесията.

Останалите точки, обсъждани от съветниците, бяха:

По първа точка - изказване на гражданина Иван Шинлаков, който е председател на ЖСК „Младост“, ул. Иван Михайлов №11.

По точка трета от дневния ред бе прието предложение от кмета инж. Румен Томов и Общинския съвет даде съгласие за кандидатстване на община Благоевград по проект „Подкрепа за деца и младежи в риск и техните семейства.“

По точка четвърта, след поименно гласуване бе прието предложение за кандидатстване на Община Благоевград по проект „Изграждане и функциониране на съвременен младежки център“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-20121 г.“.

По точка пета Общинският съвет след гласуване дава съгласие Община Благоевград да кандидатства с проектно предложение „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградата на отдел „Държавен архив“-Благоевград, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация Общинският съвет даде съгласие кметът инж. Румен Томов да участва в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и да представлява общината.

Съветът гласува промяна на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2019 г. и изменение на финансиране на част от обектите в инвестиционната програма.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as
loading...