МС промени статута на ПГ „Никола Й. Вапцаров“ в Белица! Прехвърлят имота на Общината

Снимка: ПГ "Никола Й. Вапцаров" - Белица

Министерският съвет променя статута на имота, в който се помещава Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Белица, от публична в частна държавна собственост и го прехвърля на община Белица.

Теренът с площ 15 799 кв. м и сградите в него се намират на ул. „Димо Хаджидимов“ в града.

Промяната дава възможност за пълноценно управление на имота, тъй като училището се финансира от общинския бюджет.

Друг имот-публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на община Генерал Тошево.

Имотът се намира в град Генерал Тошево и представлява терен с площ от 6 487 кв. м с две сгради в него.

Той ще бъде използван за изграждане на гаражи и навес за съхранение на моторните превозни средства, собственост на общината.

Досега той е бил управляван от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, но е с отпаднала за нея необходимост.

Също поради отпаднала необходимост от Агенция „Пътна инфраструктура“ се отнема правото на управление върху намиращ се на ул. „Георги Сава Раковски“ № 5 в град Враца имот - публична държавна собственост.

Имотът, разположен на първия етаж в триетажна административна сграда № 1, е със застроена площ от 43,83 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.

Имотът се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предвижда се в последствие той да бъде предоставен за управление на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, за нуждите на Териториалното звено на ГРАО в град Враца.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as