Затварят детски градини в Скрът, Марикостиново, Коларово, Кърналово и една в Петрич

Снимка: Infomreja.bg, архив

Реформата следва да бъде изпълнена чрез вливане на по-малки в по-големи детски градини. Обоснована е на база извършен анализ за период от три години назад, който отчита, че броят на децата в детските градини е с 252 по-малко или средно с 13.2 %.  

В тази връзка се предлага  пет детски градини, от които четири в селата - Скрът,  Марикостиново, Коларово, Кърналово и една в града – ДГ „Детелина” да се влеят в по-големи детски градини. Два са основните мотиви. Първият е, че средствата получавани от държавния бюджет са недостатъчни, за да покрият разходите за заплати, осигуровки и други задължителни плащания, съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор. За 2017 г. изброените детски градини от селата отново са заявили недостиг на средства в бюджетите си за изплащане на заплати и осигуровки в размер на 145 371 лева. Според разчетите и ДГ №3 „Детелина”в Петрич също ще има недостиг на средства в бъдеще. Това налага извода, че от финансова гледна точка самостоятелното съществуване на ДГ „Пролет“, с. Скрът, ДГ „Здравец“, с. Марикостиново, ДГ „Детски свят“, с. Коларово, и ДГ № 3 „Детелина“, Петрич, не е ефективно и целесъобразно.

Вторият мотив за предложението на Общинска администрация е, че оптимизация посредством преобразуването на изброените детски градини във филиали, ще позволи да бъдат запазени групите в малките населените места и обхванати децата, подлежащи на задължителна подготовка.

„Няма да има съкращения. Единствено на директорите ще бъдат предложени нови работни места. Това също сме го предвидили”, увери директорът на дирекция „Образование и култура” Нина Попова.

Ето и списък на петте детски градини, които ще се преобразуват чрез вливане:

Детска градина „Пролет“, с. Скрът, се преобразува чрез вливане в Детска градина №3 „Слънце“, гр. Петрич.

Детска градина „Здравец“, с. Марикостиново, се преобразува чрез вливане в Детска градина №2 „Здравец“, гр. Петрич.

Детска градина „Детски свят“, с. Коларово, се преобразува чрез вливане в Детска градина  „Синчец“ с. Първомай.

Детска градина „Иглика“, с. Кърналово, се преобразува чрез вливане в Детска градина  №1 „Снежанка“, гр. Петрич.

Детска градина №3 „Детелина“, гр. Петрич, се преобразува чрез вливане в Детска градина №2 „Звънче“, гр. Петрич. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk