Мобилните приложения могат да имат важна роля в борбата срещу коронавируса

Снимка: Infomreja.bg

Евродепутатите настояват за координиран подход за защита на личните данни

Европейският съюз работи с държавите членки за разработването на ефективни решения за проследяване на контактите на болни хора. Такива приложения обаче може да получат достъп до данни, които потребителите не биха искали да стават обществено достояние. Затова депутатите настояват тези технологии да бъдат внимателно проектирани.

В резолюция от 17 април Парламентът подчерта, че всякакви цифрови решения срещу пандемията трябва да се съобразяват със законодателството за защита на личните данни и за неприкосновеността на личния живот. Според депутатите използването на приложенията не трябва да има задължителен характер и те трябва да могат да бъдат премахнати след края на пандемията.

Резолюцията също така изтъква нуждата от боравене с анономизирани данни (които не позволяват идентифицирането на отделни потребители) и че за да се намали рискът от злоупотреби, генерираната информация не трябва да се съхранява в централизирани бази от данни.

Освен това депутатите настояват да бъде обяснено как се очаква приложенията да допринесат за намаляване на инфекциите, как точно работят те и кои са лицата или дружествата с търговски интереси от разработването им.

Разгледайте хронологията на мерките на ЕС срещу коронавируса.

Приложенията за проследяване в ЕС

В момента се разрабоват и появяват много цифрови приложения, които предлагат проследяване и географско идентифициране на разпространението на коронавируса.

Сред най-обещаващите от здравна гледна точка са приложенията за проследяване на контактите, които изпращат предупреждения на хората, оказали се в близост до заразен човек за определен период от време. Тези приложения могат да регистрират контакти, които човекът не е забелязал или за които не си спомня, и по този начин да ограничат разпространението на вируса.

Други приложения могат да осигуряват на потребителите надеждна информация за хода на епидемията, да предлагат въпросници за самооценка на състоянието и да препоръчат мерки или да осигурят канал за комуникациия между лекари и пациенти.

Рискът с такива приложения е, че те боравят с чувствителна информация като здравното състояние и местоположението на хората.

Европейската комисия е изготвила в сътрудничество с държавите членки и службите за защита на личните данни в ЕС насоки и набор от инструменти за разработването на приложения, свързани с коронавируса. Целта на насоките е да гарантират адекватно ниво на защита на личните данни и да ограничат тяхната намеса в личния живот на хората.

Насоките подчертават, че всички приложения трябва да бъдат изцяло съобразени с правилата на ЕС за защита на личните данни, включително с Общия регламент за защитата на личните данни и директивата за неприкосновеността на личния живот в електронните комуникации.

Парламентът ще следи положението

Председателят на парламентарната комисия по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) подчерта важната роля, която мобилните приложения могат да изиграят в борбата с кризата и приветства публикуваните насоки от Комисията. В същото време той изтъкна, че основните права и защитата на личните данни в ЕС трябва да бъдат съхранени.

“Ние ще следим внимателно за зачитането на правилата и принципите на европейското право по време на цялата борба с COVID-19. Това се отнася и за приложенията и технологиите за контрол на разпространението на пандемията”.

На заседание на парламентарната комисия на 7 май депутатите ще разискват използването на лични данни в борбата с коронавируса с представители на Европейския надзорен орган за защитата на личните данни и на Европейския комитет за защита на данните. Използването на приложения за проследяване на контактите е тема и на пленарната сесия на Парламента.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n