Съдът потвърди отстраняването на кмета на Коларово

Снимка: Infomreja.bg

Спасова може да обжалва пред ВАС

С решение от 05.02.2020 г. Административен съд – Благоевград потвърждава решението на ОИК – Петрич, с което прекратява предсрочно пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство село Коларово, община Петрич, и обезсилва издаденото ѝ удостоверение за избран за кмет на кметство Коларово.

Пълномощията на Спасова са прекратени предсрочно поради неизпълнение чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС за липса на обстоятелства за несъвместимост със заеманата изборна длъжност. 

По делото бе представена справка от деловодната система на ОбС – Петрич за периода 03.11.2019 г. – 04.12.2019 г., както и бяха взети предвид свидетелските показания на секретарят на Общински съвет – Петрич. По делото бе изяснено безспорно, че Величка Спасова, избрана за кмет на кметство с. Коларово, общ. Петрич, е изпълнила първото кумулативно предвидено условие в чл.41, ал.3 от ЗМСМА - в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, е заличила дейността си като търговец и не е в конфликт на интереси. „Не може да се приеме, че неизпълнението на второто кумулативно предвидено изискване в разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА – да се уведоми в месечен срок ОИК и председателят на ОбС, е несъществено отклонение от предвиденото задължение. Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на Величка Спасова като кмет на кметство с. Коларово е прието в съответствие с разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, във вр. с чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА“, е отбелязано в мотивите на съдебния акт.

 Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn