Финална конференция в гр. Терми по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Проектът е с акроним ACT SOCIAL по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

На 30 септември и 1-ви октомври в гр. Терми, Република Гърция, ще се проведе финална конференция по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”).

Проектът е с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017, изпълняван по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Събитието се организира от Община Терми, водещ партньор по проекта, а участие ще вземат Сдружение на Югозападните общини и Сдружение ЮНИ ПАРТНЕРС, като партньорски организации по проекта.  

На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнените дейности по проекта, както и практическа информация и материали в помощ на социалните предприемачи.

За повече информация относно целите и дейностите на проекта, моля посетете адрес: www.act-social.eu

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd