Министър Димов откри конференция за опазване на морската околна среда

Снимка: МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри международна конференция за сътрудничество в областта на морските отпадъци днес в София. Форумът за опазването на морската околна среда от замърсявания е с фокус върху река Дунав и Черно море.

„Между 150 000 и 500 000 тона пластмасови отпадъци попадат в моретата и океаните всяка година, а веднъж изхвърлени – те остават там“, каза министър Нено Димов. Той допълни, че перфектната кръгова икономика е природата, защото в нея думи като „отпадък“ и „неполезно“ не съществуват, всичко има стойност и всъщност това е фундаментът на идеята за „кръгова“ икономика.

Миналата година по време на Българското председателство на Съвета на ЕС със законодателния пакет за „Кръгова икономика“ бяха положени основите за насърчаване на устойчивия икономически растеж и „затваряне на кръга“ от производството и потреблението до управлението на отпадъците.

Конкретен пример в посока за решаване на проблема с отпадъците в морето е инициативата на МОСВ за нормативни промени при разделното събиране на отпадъци от опаковки (пластмаса, хартия, картон и стъкло) и въвеждането на нови задължения на ползватели на търговски обекти на морските плажове.

Според министър Димов пред нас се откриват нови хоризонти, които ни дават увереност за справянето с все по-нарастващия екологичен проблем – замърсяването на реките, моретата и океаните.

Балансът „човек – икономика – природа“ е предизвикателство в глобален мащаб. Пример за това е именно районът на Черно море, където въпреки различията между черноморските страни и тяхната принадлежност към различни международни организации и икономически съюзи, усилията трябва да се обединени в посока прилагане на мерки и политики за неговото опазване и устойчиво управление.

Конференцията е част от календара на ротационното Българско председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

В нея участваха още зам.-министърът на външните работи Емилия Кралева и генералният секретар по околна среда на Румъния Йон Чимпеану.

Във видео обръщение към участниците във форума еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела припомни, че миналата година ЕС прие общоевропейска стратегия за намаляване на замърсяването с пластмаси.

Той беше категоричен, че в каузата срещу пластмасовите отпадъци в моретата и океаните е необходимо всички да обединят усилията си в общи действия – и рибари, и НПО, и академични среди, и политици.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...