Районният съд в Разлог внедрява Единната информационна система на съдилищата

Снимка: Infomreja.bg, архив

Магистрати и служители РС-Разлог, преминаха двудневно обучение за работа със системата

Започна внедряването на Единната информационна система на съдилищата в Районен съд – Разлог. На официалното представяне на системата присъстваха експерти от Информационно обслужване - Благоевград. 

Пред магистрати и съдебни служители те представиха функционалните и системни модули на ЕИСС, потребителския интерфейс и възможностите за работа с тях, като бе посочен пример със съдебно дело и примерно съдържание на електронната му папка.

Магистрати и служители от Районен съд – Разлог, участваха в двудневно онлайн обучение за работа с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

ЕИСС е създадена по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Достъпът до уеб-базираната система за централизирано съхранение на дела в електронен формат се осъществява чрез валиден електронен подпис. ЕИСС осигурява проследимост на делата в реално време, унифицира правилата и процесите при управлението им, уеднаквява структурата и съдържанието на въведената информация по делата, гарантира актуалност и защита на данните и предоставя възможност за унифициран подход при събиране на статистическа информация.

Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез програмата, са: достъп до електронното съдържание на дело, подаване на документи за образуване на първоинстанционно производство в електронен вид, такива по конкретни дела и други.

ЕИСС дава възможност за получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи, подаване на молби за удостоверения и електронно производство за издаване на заповед за изпълнение по ГПК.

Окръжен съд - Благоевград, започна работа по новата деловодна програма в края на юни, а до края на месец август ЕИСС ще бъде внедрена във всички райони съдилища на Благоевградски съдебен район.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk