Близо 30 милиона лева влизат в община Благоевград по европроекти през 2019 г.

Снимка: Община Благоевград

39% от средствата, заложени в бюджета на община Благоевград за 2019 г., се очаква да постъпят като финансиране на проекти по програми на Европейския съюз и други международни програми. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на общинския бюджет, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Заместник-кметът по европейските проекти и програми, Зорница Кралева, представи в детайли проектите, финансирани с европейски средства, по които община Благоевград ще работи през настоящата година. Най-много средства – 23,8 млн. лева, се очаква да бъдат разплатени по Оперативна програма „Региони в растеж“. 11 са проектите по тази програма, чието изпълнение продължава или се очаква да стартира през 2019 г.

Безспорно, най-мащабният от тях е „Благоустрояване на градска среда“, който е на обща стойност 12 894 255 лева и включва 4 обекта – реконструкция на централния площад „Георги Измирлиев“, благоустрояване на една от основните улични артерии в града - ул. „Марица“, изграждане на велосипедни алеи и благоустрояване на IV микрорайон, включително и изграждане на изцяло нова асфалтова настилка на 6 улици.

3 от обектите по проекта вече са завършени и въведени в експлоатация, а през тази година се очаква и четвъртият да бъде готов и да бъдат разплатени близо 6,8 млн. лева.

Други два големи проекта, по които се очаква да бъдат разплатени над 10 млн. лева по ОПРР 2014 – 2020, са „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон“ и „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград“.

Освен това, общината продължава изпълнението и очаква да стартира работа по редица други проекти, касаещи въвеждане на интегриран градски транспорт, обновяване и модернизация на образователна инфраструктура, социална инфраструктура, ремонт и реконструкция на храм „Въведение Богородично“ и сградата на Образцово читалище „Никола Й. Вапцаров“.

Близо 11 млн. лева е стойността на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци за развитие на регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, който община Благоевград изпълнява по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020. През настоящата година по този проект се очаква да бъдат възстановени средства за извършени дейности в размер на 2 млн. лева, съобщи Кралева.

С изпълнението на проект за над 36 млн. лева, Благоевград ще се превърне в една от първите общини в България с анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците. Договорът по проекта за проектиране и изграждане на такава инсталация, финансиран по ОПОС 2014 – 2020, беше подписан в края на 2018 г. Проект за такава инсталация е подготвен и от община Бургас.

През 2019 година община Благоевград ще изпълнява проекти и по ОП „Развитие на човешките ресурси“, по ОП „Добро управление“ с изпълнението на проекта „Функциониране на ОИЦ – Благоевград“, Оперативната програма за храни, програмите за трансгранично сътрудничество, програма „LIFE“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и други.

Обобщението на представената информация показва, че предвидените средства за община Благоевград за 2019 г. по Оперативни програми, които се очаква да бъдат възстановени в бюджета до края на 2019 г., са в размер на 28,3 млн. лева. От тях едва 540 000 лева са собствено финансиране, а над 27,5 млн. лева са безвъзмездна помощ по различни европейски проекти  и програми.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za