Над 3 тона опасни пестициди откриха в Старозагорско

Снимки: ПРБ

Складовете с пестициди се намират в землището на село Яворово, в бивше ТКЗС

Във връзка с възложената от Върховна административна прокуратура (ВАП) проверка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за неправилно съхранявани препарати за растителна защита (ПРЗ) на територията на цялата страна, зам.-главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева, наблюдаващият прокурор и министърът на околната среда и водите Емил Димитров посетиха днес, 27.08.2020 г., два обекта в община Стара Загора, за които има сигнали за наличие на складове със стари пестициди. В доклад на МОСВ  се сочи, че същите създават риск за замърсяване на околната среда, а оттам и за човешкото здраве, което изисква и налага незабавна реакция от страна на компетентните органи.

Складовете с пестициди се намират в землището на село Яворово, в бивше ТКЗС. При предварителните проучвания на обектите, извършени от Регионалните инспекции по околна среда и водите и от Басейновите дирекции, е констатирано, че на две места се държат излезли от употреба препарати за растителна защита.

„Пестицидите са на открито, достъпът е възможен от всеки, както сами успяхте да се убедите“, каза пред журналисти в с. Яворово зам.- главният прокурор Десислава Пиронева.

Единият склад е с полуразрушени стени и без покрив и в него по данни на МОСВ се съхраняват 2000 кг негодни пестициди. Другият също е полуразрушен като в него са оставени 1000 кг и 25 л пестициди с изтекъл срок на годност.

И двата склада са необозначени (няма знак за опасност) и са неохраняеми. Препаратите в тях са лесно достъпни и това създава риск от замърсяване.

Зам.-главният прокурор Десислава Пиронева припомни,  че по разпореждане на ВАП още в началото на месец август са установени всички места, за които до момента има данни за наличие на опасни вещества.

„Направи се бърз анализ с оглед степента на риск от най-съществено засягане на човешкото здраве, за отравяне на почвата или риск от попадане във водоизточници. Във всички случаи, ако в рамките на нашата работа констатираме данни за извършено престъпление,  ще сезираме съответната компетентна прокуратура“, каза тя.

Складовете  в землището на село с. Яворово са поредните обекти, открити при проверки, разпоредени от ВАП още през юли, с цел опазване на околната среда и живота и здравето на хората, и изпълнявайки основен конституционен прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществен интерес.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров увери, че се прави всичко възможно максимално бързо и в рамките на утвърдения от Министерския съвет за тази година бюджет, негодните за употреба препарати за растителна защита да се преработят и да бъдат изнесени в чужбина.

“Тук само ще се събират, опаковат и транспортират. В България няма да се изгарят пестициди. Всичките ни усилия са насочени това, което е открито да бъде събрано, изнесено и обезвредено в чужбина“, каза министърът.

По-рано загробени пестициди бяха открити на територията на бивше летище до гр. Койнаре и в село Радомирци, община Червен бряг, област Плевен.

В доклад до ВАП от МОСВ се сочи, че по данни към момента, обекти със загробени пестициди са установени на територията на 7 РИОСВ, като най-много са на територията на РИОСВ – Плевен. Въз основа на извършена експертна оценка за по-висок риск от засягане на човешкото здраве и околна среда, са посочени 17 обекта, където приоритетно ще се извършат действия по изгребване, преопаковане, транспортиране до съответна площадка, съхранение, а след това и транспортиране за обезвреждане от лицензирана инсталация в друга държава-членка на ЕС.

Работата по случая продължава. ВАП е изискала и пълен, обобщен доклад след приключването й.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g