Мая Манолова от Сатовча: До 3 месеца експерти ще търсят решение на проблема с добива на тикли

Снимки: Община Сатовча

Омбудсманът Мая Манолова днес на срещата, която се проведе в Сатовча с фирми и хора, занимаващите с добив на скално-облицовачни материали от общините Сатовча, Гърмен, Хаджидимово и др., заяви, че се ангажира твърдо с проблема на хората от региона.

В срок до три месеца Манолова обеща да организира работна група от експерти от Министерство на енергетиката. В нейната администрация ще бъде включен и кметът на община Сатовча Арбен Мименов за изготвяне на предложения, които да доведат до облекчаване на разрешителния режим за добива на тикли, с които голяма част от населението изкарва прехраната си. 

Манолова заяви още пред пълната зала на читалището, че идването й в Сатовча не е само за отчитане на дейност, а е провокирано от болката на хората, и че е наясно с изключителната сериозност над поставения проблем.

Срещата бе инициирана от Мименов и поискана от парламентарната група на ДПС по повод искания за облекчаване на режима за добив.

На срещата присъства и депутата Елхан Кълков от Плетена, който е един от вносителите на предположените поправки в Закона за облекчаване на режима за добив, които не бяха приети при гласуването от мнозинството. 

В препълнената читалищна зала освен многото хора, занимаващи се с добив на така наречените тикли, присъстваха общински съветници, кметове на населени места, общественици, експерти и още много заинтересовани лица от трите съседни общини.

Арбен Мименов представи проблема в обстоен  хронологичен ред. Повече от 12 години са направени многобройни срещи в същата зала с министри от почти всички правителства, с народни представители, с администрацията на тогавашния омбудсман Гиньо Ганев, но досега никаква промяна относно поставените искания.

Кметът Мименов подчерта изрично пред Манолова, хората от екипа й и присъстващите в залата, че инициираната от него срещата не е с цел да се търси подаяние или да се търси безплатен добив на скалнооблицовъчни материали. Напротив, искането на всички е за регламентиран добив, заплащане на всички такси при по-облекчен разрешителен режим, защото до момента процедурата е изключително тежка и непосилна. 

Мименов подчерта още, че единственият начин за спиране и ограничаване на процеса на обезлюдяване на селата е облекчаването на този режим, с който да се гарантира сигурността на хората, които добиват тиклите, както и те да останат да работят в семействата вместо да имигрират в чужбина. 

На изпроводяк местният самоук творец на картини от пясък и мозайка Цветан Кавраков поради на Манолова за спомен от посещението й в Сатовча красива картина. Тя му пожела здраве и успехи в творчеството и живота. Манолова проведе и редица срещи с местните хора по лични и обществени проблеми. 

 

Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...