От 15 януари стартира тазгодишната данъчна кампания в община Дупница

Снимка: Infomreja.bg

От 15 януари стартира тазгодишната данъчна кампания в община Дупница. Дължимите суми за данък върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и МПС се заплащат на две вноски както следва до 30 юни и втора вноска до 31 октомври на календарната година. На платилите в пълен размер

На предплатилите ,размерът на задълженията в пълен размер в първият срок, т.е. до 30 юни се прави 5-процентна отстъпка.

Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на Община Дупница. Разходването им е съгласно приетия от Общински съвет- Дупница бюджет за година, т.е. за финансиране на местни дейности - издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища, за капиталови разходи и др.

Събраните приходи от такса битови отпадъци се използват изцяло за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от града и селата.

Община Дупница уведомява гражданите на общината , че с цел улеснение и облекчаване на жителите на община Дупница вече могат да заплащат дължимите суми към  отдел “Местни данъци и такси” и в офисите и касите на Български пощи в цялата страна или чрез Изипей. Лицата които имат собственост на територията на общината, ще могат да плащат местните данъци и такси от всяка една точка на България, без да е необходимо носенето на печатните съобщения, нито попълването на каквито и да са вносни бележки.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d