КОВИД мерки: ЕК удължава помощта си към държавите с година

Снимка: Infomreja.bg

Всички раздели на Временната рамка се удължават с шест месеца до 30 юни 2021 г.

Европейската комисия реши да удължи и разшири обхвата на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. Всички раздели на Временната рамка се удължават с шест месеца до 30 юни 2021 г., а разделът, чрез който се дава възможност за подпомагане на рекапитализацията, се удължава с три месеца до 30 септември 2021 г.

Целта е да се даде възможност на държавите членки да подкрепят предприятията в контекста на кризата, предизвикана от коронавируса, особено в случаите, в които до момента необходимостта или възможността за използване на Временната рамка не са се реализирали напълно, като същевременно се защитават еднаквите условия на конкуренция.

С днешното изменение се въвежда и нова мярка, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят дружествата, изправени пред спад на оборота си от най-малко 30 % през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Чрез подкрепата ще се поемат част от фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от техните приходи, в максимален размер от 3 милиона евро на предприятие.

Комисията адаптира и условията за мерките за рекапитализация съгласно Временната рамка, по-специално условията за излизане на държавата от рекапитализацията на предприятия, в които държавата е била акционер преди нея. Изменението позволява на държавата да се оттегли от собствения капитал на такива предприятия чрез независима оценка, като същевременно възстанови предишното си дялово участие и запази предпазните мерки за поддържане на ефективна конкуренция на единния пазар.

Накрая, като се има предвид продължаващата обща липса на достатъчен частен капацитет за покриване на всички икономически оправдани рискове за износа към държавите от списъка на държавите с продаваеми рискове, в изменението се предвижда удължаване до 30 юни 2021 г. на временното изваждане на всички държави от списъка на държавите с „продаваеми рискове“ съгласно Съобщението относно застраховането на краткосрочни експортни кредити.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn