Джалил Бошнак е зам.-председател на ОбС-Гоце Делчев, ясен е и съставът на постоянните комисии

Снимка: Infomreja.bg

Първата сесия на Общински съвет от мандат 2019-2023 бе водена от новия председател Димитър Балтаджиев

Днес Общинският съвет в Гоце Делчев проведе първото си редовно заседание. То беше водено от новия председател Димитър Балтаджиев. В дневния ред присъстваха само две точки – избор на заместник-председател и на членове и председатели на постоянните комисии към Общинския съвет.

На заседанието присъстваха всичките 29 общински съветници. С 22 гласа „за“ за заместник -председател на местния парламент беше избран  Джалил Бошнак. Останалите 7 бюлетини се оказаха недействителни.

Общинският съвет ще се състои от 9 постоянни комисии.

Постоянната комисия по бюджет, финанси и инвестиционна политика включва 9 членове. За неин председател беше избран Ангел Гераксиев.

Постоянната комисия по общинска собственост и управление на общинските дружества  също се състои от 9 общински съветници. Новият председател на тази комисия е д-р Неджми Уруч.

Комисията по устройство на територията и екологията е от 9 членове. Неин председател и в този Общински съвет е Ангел Тунчев.

Постоянната комисия по здравеопазване и социално дело, която се състои от 6 членове, вече има нов председател – Гергана Орманлиева.

Следващата комисия е по образование, култура, вероизповедания и наименования. Тя е 6-членна. Неин председател и в този мандат ще бъде Джалил Бошнак.

Начело на Комисията по селско стопанство и природни ресурси, която се състои от 9 членове, продължава да бъде Сайди Чолак.

За нов председател на Комисията по законност, транспорт, молби и жалби на гражданите, конфликт на интереси и изпълнение на Наредба №1 за обществения беше избран Ангел Поюков. Тази комисия се състои от 8 членове.

Постоянната комисия по европейски проекти, международно, трансгранично и регионално сътрудничество, в която влизат 9 членове, продължава да бъде оглавявана от Мария Бозукова.

Деветата комисия е по младежта, спорта и туризма. Тя се състои от 5 членове. За неин нов председател беше избран Димитър Бояджиев.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax